Yrityksille

Panosta yrityksesi tärkeimpään voimavaraan!

Istumme tänä päivänä töissä, työmatkalla ja istuminen jatkuu iltaisin kotona tv:n ääressä. Ihmistä ei ole luotu istumaan. Ennen istuminen oli ansaittu lepohetki kesken raskaan työpäivän, mutta nyt teemme sitä valtaosan päivästä ja istumisen terveyshaittoja ei voida ehkäistä enää pelkällä vapaa-ajan liikunnalla.

Runsas istuminen ja paikallaanolo ei ole terveellistä. Tutkimukset kertovat, että yli 9 tuntia istuvilla suomalaisilla ja lihavuudella, riittämättömällä unella sekä runsaammalla lääkärissäkäynneillä on yhteys. Työpäivän pituus on yleensä vähintään 8 tuntia ja työmatka kestää päivässä sen 30 minuutista jopa kahteen tuntiin. Käytännössä työpäivä ja sinne kulkemiseen käytetty aika on nukkumisen lisäksi suurin syy siihen, milloin olemme paikoillaan.

Paranna henkilöstösi hyvinvointia

Jos työntekijät voivat huonosti, vaikuttaa se auttamatta työn tekemisen tehokkuuteen. Paljon istuvat ihmiset kärsivät usein selkäkivuista sekä niska- hartiasäryistä. Näistä kivuista ja säryistä saattaa pitkässä juoksussa tulla isompia operaatiota, joka voi työnantajan näkökulmasta tarkoittaa pitkiä sairaslomia. Pitkät sairaspoissaolot ovat työnantajan painajainen. On olemassa toki vakuutuksia, jossa pidetään työntekijöiden terveyttä yllä, mutta voitaisiinko näitä liikkumattomuuden aiheuttamia terveyshaittoja ennaltaehkäistä?

Voisiko työpaikka kannustaa liikkumiseen tarjoamalla esimerkiksi taukoliikuntaa? Voitaisiinko työnantajan järjestämällä yhdellä tai kahdella ohjatulla kuntoilukerralla viikossa saavuttaa terveyshyötyjä? Tällä työnantajan sponsoroimalla liikuntatuokiolla saataisiin hieman kerättyä liikuntaminuutteja viikkoon ja se ehkä kannustaisi henkilöstöä harrastamaan liikuntaa vapaa-ajallakin. Hyväkuntoisempi ja terveempi työyhteisö tekee parempaa tulosta.

Pienellä panostuksella suuria hyötyjä

Kyseessä on työnantajalla pieni panostus, mutta sillä voidaan saavuttaa todella suuria hyötyjä! Panosta henkilöstöösi ja tarjoa heille terveyttä ja liikunnan iloa.

Treenit voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan yrityksen tiloissa. Ohjatut kuntoilut olisivat kiertoharjoittelu –tyyppisiä johon jokainen voi osallistua oman kuntonsa mukaan. Kestoltaan kuntoilukerrat olisivat 45 minuutista 60 minuuttiin, kerran tai kahdesti viikossa.

Ensimmäiset treenit aina ILMAISEKSI.